• Ο Θεσμός

Περιγραφή
 
Συμμετέχουσες Τράπεζες

  • Διαδικασίες

Υποβολή Παραπόνου
 
Εξέταση Παραπόνου

Φόρμα Επικοινωνίας - Ε-mail
 
Παροχή Εντύπου

Για Εκτύπωση
 
Ηλεκτρονική Αποστολή

  • Ετήσια Έκθεση του ΤΜ

Θεματική Παρουσίαση

Γενικό μέρος της έκθεσης

 

Το έργο του ΤΜ κατά την εξαετία 1999-2004

 

Τομέας καταναλωτικών διαφορών (στατιστική πληροφόρηση)

 

Μέσα πληρωμών

 

Δάνεια

 

Καταθέσεις

 

Κινητές αξίες

 

Άλλες τραπεζικές εργασίες

 

Διασυνοριακές διαφορές

 

Τομέας επαγγελματικών και επιχειρηματικών διαφορών

 

Παραδείγματα

Πλήρες Κείμενο Έκθεσης

Δελτίο Τύπου

Αρχεία Παλαιοτέρων Ετήσιων Εκθέσεων

Ευρωπαίος Μεσολαβητής
 
FIN-NET & Οδηγός του Καταναλωτή