Λειτουργία Γραφείου του Τ.Μ.

· Ώρες επικοινωνίας – τηλέφωνα
· Πληρωμή
· Παλαιό παράπονο
· Παράπονο επαγγελματικής συναλλαγής
· Δικαστικές ενέργειες
· Δικαστικές προθεσμίες
· Μη έγκριση δανείου
· Διασυνοριακό παράπονο

Καταθέσεις & επενδυτικοί λογαριασμοί

· Άνοιγμα κοινού λογαριασμού
· Απώλεια βιβλιαρίου καταθέσεων
· Άνοιγμα επενδυτικού λογαριασμού

Δάνεια

· Προκαταρκτικά λήψης δανείων
· Είδη προσωπικών δανείων
· Απόρριψη αίτησης δανείου
· Εγγυητής δανείου ή πιστ. κάρτας
· Καθυστέρηση πληρωμής δόσεων
· Βεβαίωση εξόφλησης τόκων

Συμβάσεις & συναλλακτικοί όροι

· Καταχρηστικοί όροι συμβάσεων

Μέσα πληρωμών

· Αποστολή κάρτας χωρίς αίτηση
· Αποστολή κάρτας μετά από δάνειο
· Απώλεια-κλοπή κάρτας ή/και αστυν.ταυτ/τας
· Δικαίωμα υπαναχώρησης
· Αμφισβήτηση χρέωσης συναλλαγής πιστ. κάρτας
· Αμφισβήτηση χρέωσης συναλλαγής με «ΑΤΜ»
· Προστασία αριθμού «PIN»

Ηλεκτρονικές συναλλαγές μέσω Διαδικτύου

· Ασφαλείς συναλλαγές στο «Internet»

Γενικά

· Καθυστέρηση παράδοσης εγγράφων
· Αμφισβήτηση «δυσμενούς στοιχείου»